Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 527
 
Opłatę w kwocie 160,00 zł. za wypożyczenie instrumentu należy dokonać bezpośrednio na konto szkoły:
 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim,
ul. Rynek 14, 36-060 Głogów Małopolski
nr rachunku: 89 9159 0000 2001 0009 4520 0003
tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę wypożyczonego instrumentu
 
Wraz z dowodem wpłaty należy podpisać umowę w sekretariacie szkoły. Instrument wypożyczony jest na rok szkolny od września do czerwca.
 
Jest możliwość wypożyczenia instrumentu na wakacje, należy wówczas przedłużyć umowę i uiścić opłatę w kwocie 30,00 zł.