Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 900

  

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO BADANIA PRZYDATNOŚCI
 
 
Szanowni Państwo
 
Dnia 03.06.2020 (środa) zostaną przesłane informacje na Państwa maile, dotyczące terminu i
 
godziny badania przydatności. Proszę o sprawdzenie wiadomości, w razie braku informacji można
 
dzwonić do szkoły w godzinach 8.00 - 12.00 lub mailowo przesłać zapytania.

 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

 

TERMIN I ZASADY BEZPIECZNEGO BADANIA PRZYDATNOŚCI

W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

 

 1. Badanie Przydatności kandydatów ubiegających się do Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim odbędzie się od 08.06.2020 – 10.06.2020 r.
 2. Każdy kandydat zostanie poinformowany o dokładnej dacie i godzinie badania przydatności drogą telefoniczną lub mailową, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą badania przydatności.
 3. Każdy kandydat wraz z jednym opiekunem wchodzi do budynku szkoły na 5 minut przed wyznaczoną godziną badania przydatności, w celu uniknięcia zbyt dużej ilości osób na terenie szkoły.
 4. Na badanie przydatności przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 5. Przed wejściem do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego (w przypadku nie wyrażenia zgody na pomiar temperatury, szkoła zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia kandydata do badania przydatności.)
 6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 7. Dyrektor szkoły wyznacza osoby odpowiedzialne za koordynowanie wchodzących i wychodzących osób z budynku szkoły.
 8. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 9. Badanie przydatności będzie odbywać się w jednej wyznaczonej sali, w której zapewniona zostanie bezpieczna, zalecana odległość między osobami w niej przebywającymi. (4 członków komisji oraz 2 kandydatów)
 10. Sala, w której organizowane jest badanie przydatności, będzie wietrzona oraz dezynfekowana po każdej przesłuchanej dwójce kandydatów.
 11. Informacje dotyczące przebiegu badania przydatności dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Nabór – Dokumenty i wymagania
 12. Komisja rekrutacyjna będzie oceniać kandydata w skali 1 – 25 punktów.
 13. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły muszą uzyskać minimum 18 punktów.
 14. Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na poszczególne instrumenty.
 15. Po przeprowadzonym badaniu przydatności komisja rekrutacyjna (w ciągu 7 dni roboczych) sporządza protokół o zakwalifikowanych oraz przyjętych do szkoły uczniów.
 16. Po otrzymaniu protokołu Dyrektor Szkoły ogłasza listę przyjętych uczniów, która będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.