Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 2215
 
Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły dziękuje za dobrowolne wpłacanie składek na konto Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Głogowie Małopolskim.
 
Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 100 zł za rok szkolny, za drugie dziecko 50%, za trzecie 0%.
 
Wpłat można dokonywać:
 
  • bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców:
         Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim
         ul. Rynek 14, 36-060 Głogów Małopolski
         nr rachunku: 41 9159 0000 3001 0009 4719 0001
         tytułem: ,,imię i nazwisko ucznia, darowizna na Radę Rodziców
 
  • w sekretariacie Szkoły Muzycznej w godz. 8:00-16:00